1
Biến cục bộ là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
trungkfc02570 đã đăng:

Biến cục bộ là biến nằm trong phạm vi của một hàm, do đó nó sẽ được khởi tạo khi hàm được gọi và bị huỷ khi hàm kết thúc công việc của mình, cái tên đã nói lên được bản chất của nó, biến cục bộ tức là biến chỉ được sử dụng nội bộ bên trong hàm, nó không thể bị sử dụng bên ngoài hàm.

Ví dụ:

void doSomeThing() {
  int b = 0;
  float c = 0;
  printf("Do something.\n");
}

int a = 0;
int main() {
  doSomeThing();
  cout << a; // Hợp lệ, bởi vì a là biến toàn cục, có thể được truy xuất mọi nơi trong hàm main
  cout << b; // Lỗi, bởi vì b là biến cục bộ, chỉ có thể được sử dụng
          // trong hàm doSomeThing mà không thể sử dụng bên ngoài
  cout << c; // Tương tự, lỗi.
}
đã bổ sung 5.1 năm trước bởi
Avatar: trungkfc02 trungkfc02570
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)