1
Câu nói nào làm bạn thấy hay và tâm đắc nhất?
1
Member437110 đã đăng:

thêm bình luận...
1
xuandang10 đã đăng:

Nếu bạn chỉ làm những gì bạn có thể làm, bạn sẽ không bao giờ khá hơn được. Còn bạn thì sao

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)