0
Tại sao tiền (money) là danh từ không đếm được?
0
Bích Quyên0 đã đăng:

Trong tiếng Việt, nó có vẻ trái trái hoặc không hợp lí khi bạn nói 1 tiền, 2 tiền, 1000 tiền, 5000 tiền, ... Bởi vì tiền không phải là một danh từ chỉ đơn vị số lượng có thể đếm được, tiền là một thuật ngữ nói chung thể hiện ý tưởng về vật được dùng để trao đổi mua bán mà khi ai đó nói về tiền, bạn sẽ biết được: "À, đó là những tờ giấy có giá trị kinh tế."

Tương tự như đường ăn, đường ăn là thuật ngữ mô tả chung cho một chất có vị ngọt, do đó bạn không thể đếm 1 đường, 2 đường được, khi bạn muốn ước lượng số lượng, bạn cần phải thêm các danh từ chỉ đơn vị đếm vào, ví dụ 1 ký đường, 3 ký đường. Một số ví dụ khác như nước uống, không khí, ...

Trong tiếng Anh cũng tương tự, money cũng là một thuật ngữ nói chung, không có ý nghĩa số đếm, do đó nó là danh từ không đếm được. Khi bạn cần nói số tiền, dùng đơn vị đôla để thể hiện số lượng tiền như 1 đôla, 10 đôla, ...

Hope it help.

user2551 09.08.2018

Vì sao dùng the money vậy mọi người?

Cộng đồng 05.06.2019
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)