1
Sự khác nhau giữa "lots of", "a lot of" và "a lot" trong tiếng Anh là gì?
0
Bích Quyên0 đã đăng:

thêm bình luận...
1
An An10 đã đăng:

Lots of / A lot of

Cả lots ofa lot of đều có cùng một ý nghĩa là cùng chỉ một số lượng lớn thứ gì đó (kể cả con người hoặc bất cứ thứ gì), cho nên cả hai có thể được sử dụng thay thế lẫn nhau.

Chúng được sử dụng khi bạn muốn nói số lượng thứ gì đó lớn nhưng không cần biết chính xác là lớn bao nhiêu.

Đều sử dụng được cho danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

Ví dụ:

Sử dụng với danh từ đếm được:

  • A lot of / Lots of people in this room.
  • A lot of / Lots of students violating the traffic law.

Sử dụng với danh từ không đếm được:

  • Look at this!!! You have done a lot of / lots of damage.
  • She looks a lot of/ lots of smarter than her sister.
  • I spent a lot of/ lots of money on this vacation.

A lot

A lot thường được đứng ở cuối câu với mục đích nhấn mạnh, tương tự như very many, very much hoặc very often.

Ví dụ như câu "em yêu anh rất nhiều" bằng tiếng Anh:

  • I love you very much.
  • I love you a lot.

Ví dụ như câu "tôi thích đá bóng lắm" bằng tiếng Anh:

  • I like football a lot.

Lưu ý viết alot là sai, viết a lot mới đúng.

Thank you a lot !!! Như thế này có đúng không nhỉ? ^^.

Bích Quyên 09.08.2018

Yes, nhưng mình nghĩ nó nghe có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

Nếu bạn nói tách ra thank you, a lot !!! nghe có vẻ như bạn bè nói chuyện đùa với nhau rằng "cảm ơn nhưng không muốn cảm ơn", cho nên thêm từ a lot vào để ám chỉ rằng "cảm ơn con khỉ á" ^^.

Thay vì thank you a lot, bạn nên sử dụng là thank you very much nghe sẽ tự nhiên hơn, không những thế từ thank you very much có thể được sử dụng trong anh văn giao tiếp với bạn bè hằng ngày, cũng có thể được sử dụng trong học thuật, xin việc, email, ... trong khi thank you a lot chỉ được sử dụng giao tiếp hằng ngày.

Hoặc một số từ thay cho thank you a lot như: thanks a lot, thanks a million, ...

An An 09.08.2018

Ok, mình hiểu rồi, thanks a million :D.

Bích Quyên 09.08.2018
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)