1
Mục đích của #include conio.h trong C/C++ là gì?
1
Angry Bird10 đã đăng:

thêm bình luận...
3
xuans2huy510 đã đăng:

Thư viện conio.h được viết tắt của từ Console Input/Output.header là thư viện được sử dụng trong trình biên dịch của các hệ điều hành cũ MS-DOS những năm 1980s với giao diện dòng lệnh. Lưu ý rằng thư viện conio.h không nằm danh sách các thư viện chuẩn của C và chỉ hỗ trợ trên nền tảng của hệ điều hành Microsoft như DOS, Win32, ... điều đó có nghĩa rằng bạn sẽ không thể sử dụng thư viện conio.h nếu bạn lập trình C trên hệ điều hành Linux, Unix.

Thư viện conio.h hỗ trợ các hàm giúp bạn thực hiện các thao tác input hoặc output từ màn hình console, trong đó có 2 hàm bạn thường thấy sử dụng phổ biến nhất là:

 • clrscr(): lệnh xóa các output đã có trên màn hình console (làm sạch màn hình console).
 • getch(): lệnh lấy input từ màn hình console (do đó lập trình viên thường dùng điểm này của getch() để dừng màn hình console sau khi xuất kết quả)

Ví dụ chương trình bạn muốn dừng màn hình console lại sau khi xuất kết quả $2 + 3$ ra màn hình.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>


int main(){
  int a = 2;
  int b = 3;

  printf("a + b = %d \n", a + b);
  getch(); // Lợi dụng chức năng của getch để
        // dừng màn hình console sau khi xuất kết quả.

  return 0;
}

Hy vọng sẽ trả lời được câu hỏi của bạn, để lại bình luận nếu mình sai.

đã bổ sung 5.6 năm trước bởi
xuans2huy510

Những bài toán như thế nào thì mình bắt buộc phải khai báo hàm này vậy ạ?

Cộng đồng 30.10.2019

Những bài toán cần xuất output ra màn hình console thì mới cần sử dụng hàm getch() này để dừng màn hình lại thôi. Bạn cũng có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F5 (nếu bạn lập trình trên Visual Studio) để chạy chương trình thì không cần hàm này nữa, cho nên nó cũng không quan trọng lắm.

Cộng đồng 30.10.2019
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)