0
Tai người có thể cảm nhận được tối đa bao nhiêu âm thanh cùng một lúc?
0
Phú hùnG30 đã đăng:

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)