0
Nguồn năng lượng nào lớn nhất trên trái đất?
0
yenoanh10 đã đăng:

Cho mình hỏi trên trái đất có những nguồn năng lượng nào và nguồn năng lượng nào lớn nhất ạ?

Theo mình thì trên trái đất có các nguồn năng lượng như:

  • Năng lượng nước
  • Năng lượng gió
  • Năng lượng hạt nhân
  • Năng lượng mặt trời
  • Năng lượng khí đốt (nhiệt)

Năng lượng lớn nhất trên trái đất chắc chắn là sẽ là năng lượng mặt trời mặc dù việc khai thác năng lượng mặt trời quy mô lớn chỉ tập trung tại một số nước phát triển.

Ðức Trung 09.12.2017
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)