1
Quyền sử dụng đất là gì?
1
tranphanhieu8210 đã đăng:

thêm bình luận...
0
Anh Xuân170 đã đăng:

Theo Luật Đất đai năm 2003 quy định : quyền sử dụng đất hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( dân ta hay gọi là sổ đỏ ) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Đến năm 2013, khái niệm này được bổ sung thêm theo Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định : giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)