0
Tính đạo hàm
0
Cộng đồng đã đăng:

Y=2x^5-x^4+2√x

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)