0
Chứng minh công thức đạo hàm của hàm số logarit
0
hathi0 đã đăng:

(Logax)'=1/xlna

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)