1
ddaoj ham la gi
0
linhkata060 đã đăng:

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Đạo hàm là một khái niệm trong phép tính vi phân, nó đo đạt độ thay đổi của một hàm số theo biến số độc lập tại một điểm cụ thể. Đạo hàm giúp chúng ta tìm hiểu về độ dốc của đồ thị hàm số và đưa ra thông tin về tốc độ thay đổi của hàm tại các điểm khác nhau.

Đạo hàm đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực toán học và khoa học khác nhau. Nó được sử dụng để xác định các giới hạn, điểm cực trị và điểm uốn (nếu có) của hàm số. Đạo hàm cũng giúp chúng ta tìm kiếm đồ thị hàm số để tìm điểm cực trị cũng như khảo sát hàm số nhanh chóng.

Trong khoa học, đạo hàm được áp dụng trong các lĩnh vực như vật lý, kinh tế, xã hội học và nhiều lĩnh vực khác. Nó cũng có các ứng dụng rộng rãi trong máy tính và công nghệ thông tin, bao gồm trí tuệ nhân tạo và học máy.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)