Thành viên: feido

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của feido

←trang trước] [trang sau→
Trường dạy tiếng Litva LietuvosTėvas
Bạn muốn học tiếng Litva trực tuyến, nhưng sự đa dạng của các trường học trực tuyến khiến bạn hoa mắt? Hãy đến trường LiệtuvosTėvas. Phương pháp giảng dạy hiện đại, chương trình ngắn gọn và đội ngũ giáo viên giỏi sẽ giúp bạn cải thiện trình độ ngôn ngữ nói và viết của mình. Giáo viên của chúng tôi l
Trường dạy tiếng Bồ Đào Nha PortuguesePapa.
Bạn muốn học tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến, nhưng sự đa dạng của các trường học trực tuyến đang tăng chóng mặt? Đến trường PortuguesePapa. Phương pháp giảng dạy hiện đại, chương trình ngắn gọn và đội ngũ giáo viên giỏi sẽ giúp bạn cải thiện trình độ ngôn ngữ nói và viết của mình. Giáo viên của chúng t
Trường ngôn ngữ Thụy Điển SwedishPapa.
Bạn muốn học tiếng Thụy Điển trực tuyến, nhưng sự đa dạng của các trường học trực tuyến đang tăng chóng mặt? Hãy đến với trường SwedishPapa. Phương pháp giảng dạy hiện đại, chương trình ngắn gọn và đội ngũ giáo viên giỏi sẽ giúp bạn cải thiện trình độ ngôn ngữ nói và viết của mình. Giáo viên của chú
Trường Ả Rập ArabPapa.
Bạn muốn học tiếng Ả Rập trực tuyến, nhưng sự đa dạng của các trường học trực tuyến đang tăng chóng mặt? Hãy đến trường ArabPapa. Phương pháp giảng dạy hiện đại, chương trình ngắn gọn và đội ngũ giáo viên giỏi sẽ giúp bạn cải thiện trình độ ngôn ngữ nói và viết của mình. Giáo viên của chúng tôi là n
Trường dạy tiếng Nhật JapanesePapa.
Bạn muốn học tiếng Nhật trực tuyến nhưng sự đa dạng của các trường học trực tuyến đang tăng chóng mặt? Đến với trường JapanesePapa. Phương pháp giảng dạy hiện đại, chương trình ngắn gọn và đội ngũ giáo viên giỏi sẽ giúp bạn cải thiện trình độ ngôn ngữ nói và viết của mình. Giáo viên của chúng tôi là
Trường dạy tiếng Pháp PapaFrançais.
Bạn muốn học tiếng Pháp trực tuyến, nhưng sự đa dạng của các trường học trực tuyến đang tăng chóng mặt? Hãy đến trường PapaFrançais. Phương pháp giảng dạy hiện đại, chương trình ngắn gọn và đội ngũ giáo viên giỏi sẽ giúp bạn cải thiện trình độ ngôn ngữ nói và viết của mình. Giáo viên của chúng tôi l
Trường TurkishPapa của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bạn muốn học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ trực tuyến, nhưng sự đa dạng của các trường học trực tuyến đang tăng chóng mặt? Hãy đến trường TurkishPapa. Phương pháp giảng dạy hiện đại, chương trình ngắn gọn và đội ngũ giáo viên giỏi sẽ giúp bạn cải thiện trình độ ngôn ngữ nói và viết của mình. Giáo viên của chúng
Trường Papa Hàn KoreanPapa.
Bạn muốn học tiếng Hàn trực tuyến nhưng sự đa dạng của các trường học trực tuyến đang tăng chóng mặt? Đến với trường KoreanPapa. Phương pháp giảng dạy hiện đại, chương trình ngắn gọn và đội ngũ giáo viên giỏi sẽ giúp bạn cải thiện trình độ ngôn ngữ nói và viết của mình. Giáo viên của chúng tôi là nh
Trung Quốc ChinaChina.
Bạn muốn học tiếng Trung trực tuyến nhưng sự đa dạng của các trường học trực tuyến đang tăng chóng mặt? Hãy đến với trường ChinaChina. Phương pháp giảng dạy hiện đại, chương trình ngắn gọn và đội ngũ giáo viên giỏi sẽ giúp bạn cải thiện trình độ ngôn ngữ nói và viết của mình. Giáo viên của chúng tôi
Trường dạy tiếng Ý PapaItaliano.
Bạn muốn học tiếng Ý trực tuyến, nhưng sự đa dạng của các trường học trực tuyến đang tăng chóng mặt? Hãy đến với trường PapaItaliano. Phương pháp giảng dạy hiện đại, chương trình ngắn gọn và đội ngũ giáo viên giỏi sẽ giúp bạn cải thiện trình độ ngôn ngữ nói và viết của mình. Giáo viên của chúng tôi