Thành viên: Ngoclinh

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Ngoclinh

←trang trước] [trang sau→
Đạo hàm cấp 2
y= ln(1+ căn(1+x^2))