Thành viên: manhhung67

Trạng thái:
Thành viên chính thức
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của manhhung67

←trang trước] [trang sau→
C: Python - Kiểm tra nếu key có tồn tại trong dict hay không?
Bạn có thể thử sử dụng từ khóa `in` trong Python để kiểm tra xem khóa có tồn tại trong `dict` hay không, kết quả trả về sẽ là `True` (nếu tồn tại khóa) hoặc `False` (nếu không tồn tại khóa), sử dụng câu lệnh `if` và tùy vào mỗi trường hợp, bạn chọn lấy giá trị của khóa (nếu tồn tại) hoặc thông báo r
C: Có nên chọn ngành Công nghệ thông tin khi chưa biết gì về lập trình?
Nhóm ngành Công nghệ thông tin rất là rộng, không biết bạn muốn theo chuyên ngành hẹp nào, một số chuyên ngành hẹp như: truyền thông và mạng máy tính, quản trị hệ thống hay quản trị cơ sở dữ liệu thì không đặt nặng về vấn đề lập trình lắm. Các chuyên ngành còn lại thì chắc chắn bạn phải học lập trìn
Làm thế nào để học nhanh và nhớ lâu hơn?
Mọi người ai có phương pháp hoặc kinh nghiệm học tập nào không những tiếp thu nhanh mà còn nhớ lâu không chia sẻ cho em với ạ?