Thành viên: PhamLinh

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của PhamLinh

←trang trước] [trang sau→
C: tìm đạo hàm
4x+6x/x^4-3