Thành viên: AnCs85

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của AnCs85

←trang trước] [trang sau→
Sự khác nhau giữa sao chép cạn và sao chép sâu trong lập trình là gì?
Vì sao cách ép kiểu trong C không an toàn và nên sử dụng static_cast trong C++?
Theo như mình được biết cách ép kiểu trong C là như vầy, int a = 2; float c = (float)a; thì được cho là không an toàn, tại sao lại như vậy và người ta khuyên dùng `static_cast` thay vì cách ép kiểu như trên, có bạn nào biết không?