Thành viên: Phuonganhhhhhhhhh

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Phuonganhhhhhhhhh

←trang trước] [trang sau→
viết phương trình đường thẳng
Đường thẳng d đi qua 2 điểm (3;1) và (−7;−2). Đường thẳng L vuông góc với đường thẳng d đi qua điểm (4;0). Viết phương trình đường thẳng L?