Thành viên: Popcorn

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Popcorn

←trang trước] [trang sau→
C: Hàm hằng là gì?
Mình giả sử bạn đã biết khái niệm [hàm số là gì][1]? Hàm hằng là một loại hàm số mà giá trị đầu ra luôn luôn **không thay đổi** với **mọi** giá trị đầu vào. Lấy ví dụ hàm số $f(x) = 3$, - $x = 1$, $f(x)$ vẫn bằng $3$. - $x = -20$, $f(x)$ vẫn bằng $3$. - $x = 1000$, $f(x)$ vẫn bằng $3$. Hay v
C: Vì sao đạo hàm của $\ln(x)$ bằng $\frac{1}{x}$?
Áp dụng công thức định nghĩa đạo hàm cho bài toán này cũng có thể chứng minh được $\ln(x)' = \frac{1}{x}$ $$\ln(x)' = \lim_{h \to 0} \frac{\ln(x + h) - \ln(x)}{h}$$ Theo tính chất hàm Logarit > $$\ln(a) - \ln(b) = \ln \left(\frac{a}{b} \right)$$ Ta có $$\ln(x)' = \lim_{h \to 0} \frac{\ln \le
Khái niệm thời gian có thật sự tồn tại hay không?
Thời gian chính xác là một đơn vị thời gian giống như các đơn vị đo lường khác, hay là thứ con người tự nghĩ ra hay thời gian là thời gian, bản thân nó không hề tồn tại?