Thành viên: Hoàng Anh

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Hoàng Anh

←trang trước] [trang sau→
Sigmoid là gì?
Hàm Sigmoid (hay còn gọi là hàm số Logistic) là một hàm số toán học có đường cong dạng hình chữ "S" với công thức như sau: $$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$ Mọi giá trị khi đi qua hàm Sigmoid sẽ nằm trong miền giá trị số thực chạy từ 0.0 đến 1.0, có nghĩa là hàm Sigmoid dùng để nén giá trị lại với đ
Khi nào nên sử dụng hàm lambda trong Python?
Trong lập trình Python, cho mình hỏi khi nào thì nên sử dụng hàm `lambda` thay vì hàm số bình thường là hợp lý nhất?