Thành viên: Hồng Nhật

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Hồng Nhật

←trang trước] [trang sau→
Hàm lỗi phân nhiều lớp SVM (Multiclass SVM) hoạt động như thế nào?
Hàm lỗi phân nhiều lớp SVM (Multiclass SVM) được định nghĩa như sau, $$L = \frac{1}{N} \sum_i \sum_{j\neq y_i} \left[ \max(0, f(x_i; W)_j - f(x_i; W)_{y_i} + \Delta) \right]$$ Khi huấn luyện, chúng ta cố gắng cực tiểu hóa hàm lỗi này, cho mình hỏi cách thức hoạt động của hàm lỗi này là gì? Tại sao