Thành viên: Hồng Nhật

Danh tiếng:
0
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Hồng Nhật

←trang trước] [trang sau→
Hàm lỗi phân nhiều lớp SVM (Multiclass SVM) hoạt động như thế nào?
Hàm lỗi phân nhiều lớp SVM (Multiclass SVM) được định nghĩa như sau, $$L = \frac{1}{N} \sum_i \sum_{j\neq y_i} \left[ \max(0, f(x_i; W)_j - f(x_i; W)_{y_i} + \Delta) \right]$$ Khi huấn luyện, chúng ta cố gắng cực tiểu hóa hàm lỗi này, cho mình hỏi cách thức hoạt động của hàm lỗi này là gì? Tại sao

Thành tựu đạt được mới nhất của Hồng Nhật

Chưa có kết quả cho trang này.