Thành viên: Gia Kiệt

Trạng thái:
Thành viên chính thức
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Gia Kiệt

←trang trước] [trang sau→
Những điều cơ bản bạn nên biết về sự lo lắng trong cuộc sống?
Vấn đề thường hay gặp phải ở người trưởng thành, đặc biệt là các bạn sinh viên là sự lo lắng, nhưng một điều không may mắn là nó không được dạy ở nhà trường. Tại thời điểm Dale Carnegie viết cuốn sách này, ông tìm đến thư viện công cộng New York, tìm theo kệ s