Thành viên: gaconit

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của gaconit

←trang trước] [trang sau→
C: Muốn học lập trình cơ bản như C/C++ thì nên tham khảo cuốn sách nào?
Mình học lập trình C bằng web này. Do một anh du học Nhật viết. Chia sẻ cho cả nhà cùng học nha. Link: [Lập trình C cơ bản dành cho người mới học lập trình][1] [1]: https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/
C: Có những cách đọc chuỗi ký tự nhập từ bàn phím nào trong C/C++?
Bạn có thể nhập 1 ký tự trong C, nhập một chuỗi trong C, nhập nhiều chuỗi trong C, cũng như nhập chuỗi có khoảng trắng trong C nhé. Link tham khảo: [Nhập chuỗi trong C][1] [1]: https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/chuoi-string-trong-c/nhap-chuoi-trong-c/
C: Python - Kiểm tra nếu key có tồn tại trong dict hay không?
Bạn sử dụng toán tử in hoặc toán tử not in để Kiểm tra key có tồn tại trong dictionary python hay không nhé. Ví dụ: dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} print("a" in dict) #True Link tham khảo : [Kiểm tra key hoặc value có tồn tại trong dictionary python hay không | Lập trình căn
C: Ví dụ sử dụng chỉ số index của mảng trong Python để lấy ra nhiều phần tử?
Bạn sử dụng chức năng Cắt (slice) list trong python là được nha. Ví dụ: arr = [1, 2, 3, 4, 5] print(arr[0:1]) print(arr[0:3]) print(arr[4:]) #[1] #[1, 2, 3] #[5] Link tham khảo : [Cắt (slice) list trong python | Lập trình căn bản - học lập trình theo phon
C: Có những cách nào để xuất giá trị của biến ra màn hình trong Python?
Theo mình biết thì bạn nên dùng phương thức format trong python để định dạng chuỗi khi in ra màn hình. Tham khảo cách làm tại [ Lập trình căn bản.com- học lập trình theo phong cách nhật bản.][1] Ngoài ra, bạn có thể căn lề trái, căn lề phải, căn lề giữa trong chuỗi python bằng các phương thức l
C: Làm sao để đọc từng dòng từ tập tin trong Python?
bạn dùng phương thức readline() để đọc từng dòng file trong Python là được mà. Tham khảo link dưới : [Đọc file trong python | Lập trình căn bản - học lập trình theo phong cách Nhật Bản!][1] [1]: https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/xu-ly-file-trong-python/doc-file
Hàm trong python là gì và sử dụng như thế nào thế mọi người?
Mình đang học về phần hàm trong python khi sử dụng câu lệnh def, và tham khảo hướng dẫn của một anh du học sinh Nhật tại trang [ Lập trình căn bản.com- học lập trình theo phong cách Nhật Bản.][1] [1]: https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/ham-trong-python/ham-trong-python-l