Thành viên: Thành Trung

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Thành Trung

←trang trước] [trang sau→
C: Làm thế nào để đảo ngược các từ của một câu trong C/C++?
Cách viết của mình có hơi lằn nhằn nhưng bạn có thể xem thử nhé. Ý tưởng của mình là: 1. Khởi tạo một chuỗi `ketQua` có độ dài bằng chuỗi ban đầu (vì chúng ta chỉ đảo các từ trong chuỗi thôi nên độ dài của chuỗi ban đầu và chuỗi kết quả sẽ bằng nhau) 2. Duyệt từng ký tự của chuỗi bắt đầu từ **cu
C: Làm thế nào để viết hoa ký tự đầu mỗi từ trong C/C++?
Cấu trúc của một chuỗi trong C bạn có thể xem như một `mảng các ký tự` với ký tự kết thúc chuỗi cuối cùng là `\0`. Cho nên nếu bạn đã học mảng rồi thì sẽ rất dễ hiểu, bạn có thể tham khảo đoạn mã nguồn sau, #include #include // Hàm viết hoa ký tự đầu của mỗi từ trong 1 chuỗi