Thành viên: Minh Giang

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Minh Giang

←trang trước] [trang sau→
Giới hạn nguy hiểm hiệu điện thế và cường độ dòng điện với cơ thể người là bao nhiêu?
Sự khác nhau giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện?
Mọi người có ai biết sự khác nhau giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện là như thế nào không giải thích cho em hiểu với ạ?