Thành viên: Minh Giang

Danh tiếng:
30
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Minh Giang

←trang trước] [trang sau→
Giới hạn nguy hiểm hiệu điện thế và cường độ dòng điện với cơ thể người là bao nhiêu?
Sự khác nhau giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện?
Mọi người có ai biết sự khác nhau giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện là như thế nào không giải thích cho em hiểu với ạ?

Thành tựu đạt được mới nhất của Minh Giang

Câu hỏi phổ biến 23 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 1,200 lượt xem. Từ Sự khác nhau giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện?
Người hỏi hay 23 tháng trước, Đặt câu hỏi với hơn 5,000 lượt xem. Từ Sự khác nhau giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện?
Câu hỏi nổi tiếng 23 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 12,000 lượt xem. Từ Sự khác nhau giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện?
Người hỏi hay 23 tháng trước, Đặt câu hỏi với hơn 5,000 lượt xem. Từ Sự khác nhau giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện?