Thành viên: daumedaucon

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của daumedaucon

←trang trước] [trang sau→
C: Một số điểm mà người quản lý nên biết là gì?
http://phamthongnhat.com/10-vai-tro-cua-quan-ly-theo-mintzberg/