Thành viên: NOTHING

Danh tiếng:
50
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của NOTHING

←trang trước] [trang sau→
C: _CRT_SECURE_NO_WARNINGS trong Visual Studio C/C++ là gì? Nó có quan trọng không?
**_CRT_SECURE_NO_WARNINGS là gì?** _CRT_SECURE_NO_WARNINGS trong Visual Studio C/C++ chỉ là một cảnh báo hoặc báo lỗi của **riêng** trình biên dịch Visual Studio với hàm ý muốn nói với bạn rằng các hàm đọc dữ liệu như `scanf`, `fscanf`, `gets`, ...v.v là **không an toàn** bởi vì nó có thể gây **trà
C: Nhập mảng không biết trước số lượng phần tử trong C/C++?
Trong C, ý tưởng khá đơn giản, bạn có thể dùng [hàm **malloc**][1] để khởi tạo một mảng bất kỳ, sử dụng vòng lặp `while` và định nghĩa một điều kiện dừng nào đó bạn muốn, ví dụ như nhập vào giá trị `-1` thì chương trình dừng lại. Ở mỗi vòng lặp, tức là mỗi lần thêm phần tử vào mảng, bạn sử dụng [hàm

Thành tựu đạt được mới nhất của NOTHING

Chuyên gia 18 tháng trước, Đăng câu trả lời được xem là chính xác nhất. Từ C: Nhập mảng không biết trước số lượng phần tử trong C/C++?