Thành viên: Dạ Hương

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Dạ Hương

←trang trước] [trang sau→
Tại sao chúng ta ngừng phát triển?
Tại sao khi đạt được một độ tuổi nhất định, chúng ta không còn phát triển nữa, những yếu tố nào trong cơ thể tham gia quyết định việc này?