Thành viên: Quế Chi

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Quế Chi

←trang trước] [trang sau→
Tại sao nói rằng toán là môn học nền tảng cho tất cả các ngành?
Kĩ năng quan trọng nhất mà mỗi chúng ta cần phải biết là gì?
Cho em hỏi những kĩ năng nào quan trọng nhất để có thể phát triển tốt thích nghi trong xã hội bây giờ?