Thành viên: Member4838

Danh tiếng:
0
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Member4838

←trang trước] [trang sau→
Làm sao để tính tích phân $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1 + x}$?
Tích phân từ 0 đến 1 của căn x trên 1 + x. $$\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1 + x}$$

Thành tựu đạt được mới nhất của Member4838

Chưa có kết quả cho trang này.