Thành viên: Đình Sơn

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Đình Sơn

←trang trước] [trang sau→
Bạn biết gì về sự đặc biệt của con số 0?
Hãy bắt đầu bằng những câu hỏi, - Tại sao có thể nhân một số cho số 0 mà không thể chia một số cho số 0? - Tại sao bất kỳ một số mũ với 0 lại bằng 1 trong khi $0^0$ lại không xác định? - Tại sao giai thừa của 0 lại bằng 1? - Số 0 có giá trị ý nghĩa về mă