Thành viên: Ánh Mai

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Ánh Mai

←trang trước] [trang sau→
C: Sự khác nhau giữa gen và nhiễm sắc thể là gì?
`Nhiễm sắc thể` là toàn bộ một cấu trúc DNA trong đó, từng đoạn (hay từng phần) của toàn bộ cấu trúc này gọi là `gen`. Hình bên dưới đây có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan giữa nhiễm sắc thể và gene. ![Nhiễm sắc thể và gene trong tế bào][1] Trong cơ thể con người có tới [23 cặp nhiễm sắc thể][2