Thành viên: Minh Nguyễn

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Minh Nguyễn

←trang trước] [trang sau→
Sự khác nhau giữa gen và nhiễm sắc thể là gì?
Mọi người có ai biết sự khác nhau giữa gen và nhiễm sắc thể là gì không ạ? Cảm ơn mọi người.