Thành viên: duytam9211

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của duytam9211

←trang trước] [trang sau→
C: Bài thơ hoặc câu thơ bạn yêu thích nhất là gì?
Mơ khách đường xa, khách đường xa Áo em trắng quá nhìn không ra Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà... *(Trích Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử) - Chuyện tình đơn phương với người con gái xứ Huế*
Làm sao để trả về hai giá trị trong cùng một hàm C/C++?
Giả sử mình có hàm tính Tổng và đồng thời tính Tích luôn như sau, int TinhTongVaTinhTich(int a, int b){ int Tong = a + b; int Tich = a * b; return Tong; //return Tich; } Hàm trên chỉ cho phép trả về 1 giá trị, vậy cho mình hỏi làm sao để cu