Thành viên: Anh Ba Tía

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Anh Ba Tía

←trang trước] [trang sau→
Tại sao chúng ta phải học?
Làm thế nào để vẽ biểu đồ sử dụng matplotlib trong Jupyter Notebook?
Giả sử mình có tập dữ liệu được tạo ra ngẫu nhiên từ hàm `random` của thư viện `numpy`, bây giờ mình muốn dùng biểu đồ để thể hiện dữ liệu đó dưới dạng đồ họa với mục đích đánh giá dữ liệu dễ dàng hơn bằng thư viện `matplotlib`, mình newbie nên chưa biết nhiều cú pháp của `matplotlib`, bạn nào sử dụ