Thành viên: Quỳnh Tiên

Danh tiếng:
10
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Quỳnh Tiên

←trang trước] [trang sau→
Rò rỉ bộ nhớ có xảy ra đối với ngôn ngữ lập trình Python không?
Chào các bạn, theo như mình được biết thì rò rỉ bộ nhớ có thể xảy ra đối với ngôn ngữ lập trình như C/C++ do cơ chế tự quản lý vùng nhớ của lập trình viên không tốt, vậy nó có xảy ra đối với ngôn ngữ cấp cao như Python không khi đã có cơ chế hủy vùng nhớ tự động (Garbage Collection).
Sự khác nhau giữa bộ nhớ Heap và bộ nhớ Stack trong lập trình là gì?
Rò rỉ bộ nhớ trong lập trình là gì?

Thành tựu đạt được mới nhất của Quỳnh Tiên

Câu hỏi phổ biến 22 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 1,200 lượt xem. Từ Sự khác nhau giữa bộ nhớ Heap và bộ nhớ Stack trong lập trình là gì?