Thành viên: Hán Giang

Danh tiếng:
20
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Hán Giang

←trang trước] [trang sau→
Python - Làm thế nào để tìm chuỗi con trong danh sách các chuỗi?
Mình đang xây dựng một hàm tìm kiếm sử dụng ngôn ngữ Python. Giả sử dữ liệu mình có một `list` các chuỗi bao gồm các từ như sau: a = ['abc-2000', 'bdf-1996', 'abc-2001', 'abc-1998', 'bdf-2017', 'lop-2017'] Bây giờ mình muốn tìm tất cả các từ có ký tự con là `abc` thì làm sao ạ? Kết quả mình
Inf và NaN trong Python là gì?
Mình thử `Inf` và `Nan` trong Python với các câu lệnh như sau, num = float("Inf") print num # = inf a_num = float("Nan") print a_num # = nan print num > a_num # = False print a_num > num # = False print num > 1000 # = True print a_num > 100

Thành tựu đạt được mới nhất của Hán Giang

Chưa có kết quả cho trang này.