Thành viên: Minh Uyên

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Minh Uyên

←trang trước] [trang sau→
Mục đích của câu lệnh if __name__ == "__main__" trong Python là gì?
Mình thường thấy các chương trình Python thường hay kèm theo câu `if __name__ == '__main__'` ở cuối sau khi viết các hàm, ví dụ, def print_hello(): print "Hello" if __name__ == '__main__': print_hello() Mình thử xóa đi câu lệnh này đi, chương trình vẫn chạy bình thường