Thành viên: Thành Phương

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Thành Phương

←trang trước] [trang sau→
Sự khác nhau giữa đạo hàm và tích phân?
Đạo hàm và tích phân khác nhau như thế nào? Có mối quan hệ nào giữa đạo hàm và tích phân không?