Thành viên: Thành Phương

Danh tiếng:
0
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Thành Phương

←trang trước] [trang sau→
Sự khác nhau giữa đạo hàm và tích phân?
Đạo hàm và tích phân khác nhau như thế nào? Có mối quan hệ nào giữa đạo hàm và tích phân không?

Thành tựu đạt được mới nhất của Thành Phương

Câu hỏi phổ biến 2.5 năm trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 1,200 lượt xem. Từ Sự khác nhau giữa đạo hàm và tích phân?