Thành viên: Quang Thuận

Danh tiếng:
10
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Sóc Trăng
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Quang Thuận

←trang trước] [trang sau→
C: Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì?
Lấy ví dụ cái máy tính của bạn, nó là một thiết bị dùng để tính toán bao gồm 2 thành phần chính: - Phần cứng bao gồm thân máy, vỏ máy, các phím bấm, màn hình hiển thị và các mạch điện tử bên trong. - Phần mềm là các chương trình được "nhúng" vào trong phần cứng để giúp bạn tính được các phép tính
Đặc điểm và cách cài đặt của danh sách liên kết trong C/C++?
Bạn có thể tham khảo đoạn code mẫu của mình dưới đây. Khi xây dựng danh sách liên kết bạn cần nhớ các bước chính sau: 1. Xây dựng cấu trúc dữ liệu của cây (Node) 2. Khởi tạo danh sách liên kết (cũng có thể khởi tạo trong hàm main) 3. Tạo Node (cấp phát bộ nhớ để chứa Node) 4. Thêm Node vào danh

Thành tựu đạt được mới nhất của Quang Thuận

Chưa có kết quả cho trang này.