Thành viên: Kim Yến

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Kim Yến

←trang trước] [trang sau→
Chứng minh rằng $\log(n) < n$?
Ai giúp em giải quyết bài toán này với ạ.
Có những nền văn minh lớn nào trên thế giới?
Có những sự tồn tại của những nền văn minh lớn nào trên thế giới? Ý mình ở đây là nền văn minh tự phát mà không phải thừa kế từ một nền văn minh khác?
Ý nghĩa và ứng dụng của đạo hàm?
Mình học tới bài đạo hàm mà thật sự không hiểu ý nghĩa khái niệm của nó là gì. Bạn nào có ví dụ hay về đạo hàm để từ đó có thể giải thích ý nghĩa của đạo hàm không ạ? Đạo hàm thường ứng dụng trong các lĩnh vực nào?