Hiển thị bài viết với chủ đề: thức ănTrở về trang chủ
Tại sao dạ dày của con người có thể tiêu hóa bất kỳ loại thức ăn nào?
Dạ dày con người có cấu tạo gì đặc biệt mà có thể giúp nó tiêu hóa được bất cứ loại thức ăn nào trong khi dạ dày của động vật khác chỉ có thể tiêu hóa một vài loại thức ăn?...
trả lời thêm bình luận...