Hiển thị bài viết với chủ đề: tốc độ ánh sángTrở về trang chủ
Có tốc độ ánh sáng, vậy có tốc độ bóng tối không?
Chúng ta có thể tính được tốc độ ánh sáng, vậy cho mình hỏi bóng tối có tốc độ không? Có bạn nào thắc mắc giống mình không?...
khoa học tự nhiên khoa học tốc độ ánh sáng
đã đăng 4.7 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...