Hiển thị bài viết với chủ đề: tâm lý học xã hộiTrở về trang chủ
Có những cách nào để phát hiện người khác đang nói dối?
Dựa trên quan điểm tâm lý học hoặc sinh học, liệu rằng khi một người nói dối, họ có biểu hiện gì không? Một số biểu hiện của kẻ nói dối mà bạn biết là gì? Thanks...
trả lời thêm bình luận...