Hiển thị bài viết với chủ đề: số eTrở về trang chủ
Đạo hàm của $xe^x$ là gì?
số e đại số toán học đạo hàm
đã đăng 2.1 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $e^{x^2}$ là gì?
số e toán học đạo hàm
đã đăng 2.0 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $\frac{1}{e^x}$ là gì?
số e toán học đạo hàm
đã đăng 24 tháng trước bởi
Avatar: Ngọc Vân Ngọc Vân10
trả lời thêm bình luận...
Biến đổi của $e^{1/x}$ là gì?
số e phân số toán học biến đổi biểu thức
đã đăng 18 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Nguyên hàm của $e^{-x}$ là gì?
số e nguyên hàm toán học
đã đăng 16 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...