Hiển thị bài viết với chủ đề: số 0Trở về trang chủ
Tại sao một số chia cho 0 không xác định?
Cho mình tại sao một số chia cho 0 không thể xác định trong khi một số có thể nhân cho 0 được? $$2 \times 0 = 0$$ $$\frac{2}{0} = \text{?}$$ Cần một lời giải thích......
toán học đại số lý thuyết toán học số 0
đã đăng 4.4 năm trước bởi
Avatar: Châu Châu30
Quảng Nam
trả lời thêm bình luận...
Số 0 có phải là số phức không?
toán học số phức số 0
đã đăng 4.4 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Tại sao bất cứ số nào mũ 0 cũng đều bằng 1?
Tại sao bất cứ một số $x$ nào đó, ta có được $x^0 = 1$? Ví dụ: $$5^0 = 1$$ $$(-4)^0 = 1$$ $$2^0 = 1$$...
toán học chứng minh số 0 số mũ (toán học) logic toán
đã đăng 4.2 năm trước bởi
Avatar: T.Kiều T.Kiều0
trả lời thêm bình luận...
Giá trị tuyệt đối của số 0 là bao nhiêu?
toán học giá trị tuyệt đối số 0
đã đăng 3.9 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Lim của 0 bằng bao nhiêu?
toán học số 0 giới hạn (toán học)
đã đăng 3.5 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Số đối của 0 là gì? Tại sao?
toán học số 0
đã đăng 2.8 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...