Hiển thị bài viết với chủ đề: máuTrở về trang chủ
Máu không đông lại khi bị thương là do đâu?
sinh học máu
đã đăng 5.5 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Vai trò của hồng cầu là gì?
máu cơ thể con người sinh học cơ thể hồng cầu
đã đăng 4.5 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Sắc tố hô hấp là gì?
máu sinh học cơ thể sự hô hấp hồng cầu hemoglobin
đã đăng 4.2 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Một lít máu có tất cả bao nhiêu hồng cầu?
máu sinh học cơ thể hồng cầu
đã đăng 3.6 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Hồng cầu sinh ra từ đâu?
máu sinh học cơ thể hồng cầu
đã đăng 3.6 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...