Hiển thị bài viết với chủ đề: máuTrở về trang chủ
Máu không đông lại khi bị thương là do đâu?
sinh học máu
đã đăng 2.5 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Vai trò của hồng cầu là gì?
sinh học cơ thể cơ thể con người hồng cầu máu
đã đăng 18 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Sắc tố hô hấp là gì?
sinh học cơ thể máu hồng cầu hemoglobin sự hô hấp
đã đăng 14 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Một lít máu có tất cả bao nhiêu hồng cầu?
hồng cầu máu sinh học cơ thể
đã đăng 7 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Hồng cầu sinh ra từ đâu?
hồng cầu máu sinh học cơ thể
đã đăng 7 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...