Một lít máu có tất cả bao nhiêu hồng cầu?
hồng cầu máu sinh học cơ thể
đã đăng 23 giờ trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Python là gì?
python lập trình
đã đăng 4 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Vì sao trái đất quay mà mình không chóng mặt?
trái đất khoa học trái đất
đã đăng 9 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...