Hiển thị bài viết với chủ đề: lý thuyết toán họcTrở về trang chủ
Tại sao một số chia cho 0 không xác định?
Cho mình tại sao một số chia cho 0 không thể xác định trong khi một số có thể nhân cho 0 được? $$2 \times 0 = 0$$ $$\frac{2}{0} = \text{?}$$ Cần một lời giải thích......
lý thuyết toán học đại số toán học số 0
đã đăng 23 tháng trước bởi
Avatar: Châu Châu30
Quảng Nam
trả lời thêm bình luận...
Chứng minh đạo hàm của hàm số Cotang?
Cho, $$y = \cot(x)$$ Chứng minh, $$y' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$...
trả lời thêm bình luận...
Hai véc-tơ bằng nhau khi nào?
véc-tơ toán học lý thuyết toán học
đã đăng 18 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Tại sao $-4^2$ bằng $-16$?
lý thuyết toán học toán học số học số âm
đã đăng 15 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...