Hiển thị bài viết với chủ đề: hồng cầuTrở về trang chủ
Vai trò của hồng cầu là gì?
sinh học cơ thể cơ thể con người hồng cầu máu
đã đăng 13 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Sắc tố hô hấp là gì?
sinh học cơ thể máu hồng cầu hemoglobin sự hô hấp
đã đăng 9 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Quy luật vận chuyển O2 và CO2 của hồng cầu là gì?
ôxy hồng cầu cacbon điôxít
đã đăng 3 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Một lít máu có tất cả bao nhiêu hồng cầu?
hồng cầu máu sinh học cơ thể
đã đăng 3 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Hồng cầu sinh ra từ đâu?
hồng cầu máu sinh học cơ thể
đã đăng 12 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...