Hiển thị bài viết với chủ đề: học lập trìnhTrở về trang chủ
Có nên học lập trình C trước khi học lập trình C++ không?
Có nên học lập trình C trước khi học lập trình C++ không rồi đến các ngôn ngữ cấp cao như C#, Objective-C. Bạn nào đã từng học qua hai ngôn ngữ này rồi xin chỉ giáo....
c/c++ học lập trình
đã đăng 3.1 năm trước bởi
Avatar: Nhất - 25 Nhất - 2520
trả lời thêm bình luận...
Sinh viên năm nhất gặp vấn đề về việc học nhập môn lập trình?
Em hiện tại là sinh viên năm nhất mới vào trường học công nghệ thông tin. Nhưng vì một số lý do cá nhân nên em bị mất 2 buổi học và hiện tại không hiểu gì về nó, thậm chí là em cũng không biết làm bài tập mà thầy giao cho. Làm thế nào để cải thiện đây ạ?...
trả lời thêm bình luận...
Làm thế nào để nhập chuỗi có khoảng trắng trong C++?
#include #include using namespace std; int main() { string str; cout << "Nhap vao 1 chuoi: "; cin >> str; cout << "Chuoi da nhap: " << str << "\n"; return 0; } Ví dụ mình nhập chuỗi "Cuoc song ma", thì `cin` chỉ ...
trả lời thêm bình luận...